Zakelijke en particuliere klanten moeten zelf contact opnemen met de zorgverzekeraar waarmee men een contract heeft afgesloten met de vraag of een product wordt vergoed, en of er aanvullende voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden alvorens een product in aanmerking komt voor vergoeding. Zo kan een zorgverzekeraar bijvoorbeeld vragen om een recept of attest van medische noodzaak welke is ondertekend door een behandelend arts. Zorghulpmiddelen uit het assortiment van ANFO zijn voorzien van Z-Index, G-Standaard, ISO en GPH-codes, en deze gegevens worden standaard op de declaratiefactuur vermeld.

Het is gebruikelijk dat leveranciers van zorghulpmiddelen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Voorkom onverwachte kosten! Het is belangrijk om goed te informeren bij uw zorgverzekeraar of en zo ja bij welke instelling uw zorgkosten worden vergoed alvorens u ergens zorghulpmiddelen aanschaft! ANFO kan zorghulpmiddelen direct aan particulieren verkopen (webshop), of leveren via alle ziekenhuizen, apotheken en medische speciaalzaken in België en Nederland. ANFO kan particulieren hierbij ondersteunen.