Voorwaarden

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Inleiding” admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_4″ layout=”1_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no” element_content=””][fusion_imageframe image_id=”414″ style_type=”none” hover_type=”none” align=”center” lightbox=”no” alt=”Gavel” linktarget=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″]https://www.anfo.nl/wp-content/uploads/2016/12/anfo-misc-legal.png[/fusion_imageframe][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”3_4″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Hieronder treft u aan de Algemene Leveringsvoorwaarden van ANFO Medische apparatuur en instrumenten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie bij de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch (Nederland) onder nummer 99/2006, handelsregisternummer 17194989. Datum laatste revisie: 26/12/2016. Neem bij vragen of opmerkingen vrijblijvend contact op met ANFO.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”single solid” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sep_color=”#ff9800″ border_size=”5″ alignment=”center” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 1″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 1 – Algemeen

a) Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten afkomstig van ANFO Medische apparatuur en instrumenten (“ANFO”) betreffende de inkoop en verkoop van goederen aan of het verrichten van diensten voor een derde partij (“Afnemer”).

b) Eventuele Algemene Leveringsvoorwaarden gehanteerd door de Afnemer worden niet geaccepteerd door ANFO.

c) Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig en van toepassing indien deze schriftelijk door ANFO en de Afnemer zijn overeengekomen.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 2″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 2 – Offertes en overeenkomsten

a) Offertes zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van activiteiten onder normale omstandigheden en gedurende de normale openingstijden, t.w. maandag t/m vrijdag, van 08:30 tot 17:00.

b) Overeenkomsten zijn eerst tot stand gekomen, indien en voor zover deze door ANFO schriftelijk zijn bevestigd, voordat er activiteiten worden ondernomen aangaande de inkoop en verkoop van goederen of het verrichten van diensten.

c) Uitsluitend de berekeningen, opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten productprestaties van te leveren producten of te verrichten werkzaamheden door ANFO en overige specificaties zoals vermeld in de opdrachtbevestiging zijn bindend. Mededelingen en opgaven voorafgaand aan de opdrachtbevestiging worden uitsluitend aan de Afnemer gedaan of verstrekt als zijnde niet-bindende informatie.

d) ANFO behoudt zich ten aanzien van offertes, tekeningen en ontwerpen nadrukkelijk het auteursrecht voor. Zonder toestemming van ANFO mogen deze bescheiden niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gepubliceerd of aan derden ter inzage worden verstrekt.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 3″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 3 – Prijzen

a) Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele montage– en installatiekosten.

b) Bij bestellingen van onder de € 10.000,00 exclusief BTW (prijspeil 2016) zijn de prijzen standaard gebaseerd op levering franco aan het afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Dit bedrag kan door ANFO jaarlijks worden aangepast. Zie ook paragraaf 7, punt e.

c) Bij bestellingen van boven de € 10.000,00 exclusief BTW (prijspeil 2016) wordt standaard een vergoeding voor verzendkosten, emballage, assurantie– en administratiekosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Dit bedrag kan door ANFO jaarlijks worden aangepast.

d) Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al zijn deze voorzienbaar – is ANFO gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Onder verhoging der kostprijsfactoren wordt mede begrepen een verhoging van belastingen en koerswijzigingen van buitenlandse valuta.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 4″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 4 – Levertijd

a) De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van gewijzigde omstandigheden welke de import, de ver– of bewerking, de lading, en/of de verzending bemoeilijkt of vertraagt, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

b) Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook geeft de Afnemer geen recht op niet nakoming van enige jegens ANFO aangegane verplichting, terwijl ANFO terzake nimmer tot enige schadevergoeding is gehouden.

c) Indien “levering uit voorraad” is overeengekomen, dan geldt dit nadrukkelijk als zijnde “mits onverkocht”.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 5″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 5 – Levering, risico en eigendomsovergang

a) Levering vindt plaats door aflading van het door ANFO gebruikte transportmiddel of door ANFO gekozen expediteur bij de Afnemer. Het molest risico bij het transport van de goederen ligt bij de Afnemer.

b) Direct na levering draagt de Afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die ontstaat aan of door de geleverde goederen of onderdelen daarvan. Assistentie van medewerkers van ANFO bij verplaatsing of vervoer van de geleverde goederen na aflading geschiedt uitsluitend op risico van de Afnemer.

c) ANFO behoudt het eigendomsrecht van alle geleverde goederen totdat de vorderingen van ANFO op de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, integraal zijn voldaan (recht van reclame). De Afnemer is niet bevoegd anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de geleverde goederen te beschikken, zolang deze niet volledig zijn betaald.

d) Onverminderd de overige rechten van ANFO, is ANFO onherroepelijk door de Afnemer gemachtigd om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te demonteren en tot zich te nemen indien de Afnemer de betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 6″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 6 – Betaling

a) Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

b) De betaling van het totale factuurbedrag dient zonder enige korting of compensatie te geschieden.

c) Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur of facturen een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met één procent, terwijl tevens alle vorderingskosten, daarbij inbegrepen de buitengerechtelijke kosten, voor rekening zijn van de Afnemer.

d) De hoogte van de buitengerechtelijke kosten worden ten deze gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00. Voorts zal ANFO zich conformeren aan de Wet Incassokosten (WIK).

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 7″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 7 – Claims en retouren

a) Beschadiging direct zichtbaar / ontbrekende colli: deze dienen binnen 48 uur na ontvangst van de verzending, bij voorkeur schriftelijk, bij ANFO te worden gemeld. Door de vervoerder dient op het vervoersbewijs een aantekening te worden geplaatst, dat één of meerdere colli beschadigd zijn afgeleverd of ontbreken. Dit bewijs dient door de Afnemer aan ANFO te worden toegezonden.

b) Beschadiging niet zichtbaar: indien de zending uitwendig onbeschadigd is en door de Afnemer werd geaccepteerd, en de schade wordt pas bij het uitpakken vastgesteld, dan dient ANFO binnen 48 uur te worden verwittigd.

c) Manco’s dienen binnen 48 uur na ontvangst van de zending telefonisch aan ANFO te worden gemeld en schriftelijk te worden bevestigd. ANFO kan om visueel bewijs vragen in geval van beschadiging.

d) Alle meldingen die ANFO na de genoemde termijn van 48 uur bereiken worden niet meer in behandeling genomen.

e) ANFO stelt zich nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor verkeerd bestelde producten door de Afnemer. Kosten die hieruit voortvloeien zoals maar mogelijk niet beperkt tot de transportkosten van een herstellevering zijn voor rekening van de Afnemer.

f) ANFO accepteert in beginsel geen goederen retour welke zijn aangebroken of geheel en/of gedeeltelijk zijn verwerkt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

g) Een claim en/of het retourneren van producten geeft de Afnemer geen recht tot opschorten van betaling of het niet nakomen van enige andere verplichting jegens ANFO.

h) Indien de claim gegrond is, zal ANFO naar eigen inzicht of een billijke schadevergoeding betalen maximaal ter hoogte van de factuurwaarde van het geclaimde deel der geleverde goederen, of de goederen vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde goederen. ANFO is nimmer gehouden tot verdere vergoeding van directe of indirecte schade.

i) Retourzending van geleverde goederen en transport in verband met reparatie geschiedt op risico van ANFO, exclusief molest, mits de Afnemer de goederen deugdelijk heeft verpakt en alle voorzieningen heeft getroffen ten behoeve van een veilig transport, zoals maar niet beperkt tot het vastzetten van losse onderdelen en het verwijderen van verontreiniging. De Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruikte transportmiddel.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 8″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 8 – Garantie en aansprakelijkheid

a) ANFO staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door ANFO geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. Alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de Afnemer bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering zijn ontstaan, worden kosteloos hersteld tenzij deze gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en mits de gebreken niet veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik.

b) Terzake van uitgevoerde reparatiewerkzaamheden wordt gedurende een periode van 3 maanden een garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.

c) Op de door ANFO van derden betrokken onderdelen dan wel goederen wordt echter nimmer een verdergaande garantie gegeven dan door de leverancier van deze goederen en/of onderdelen aan ANFO gegeven.

d) Beweren dat ANFO haar garantieverplichtingen niet nakomt, ontslaat de Afnemer niet van de verplichtingen die voortvloeien uit een met ANFO gesloten overeenkomst. Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die uit de met ANFO gesloten overeenkomst voortvloeien, is ANFO niet tot enige garantie verplicht.

e) De aansprakelijkheid van ANFO uit hoofde van enige overeenkomst is nadrukkelijk beperkt tot nakoming van de hierboven omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die terzake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen, is uitgesloten.

f) Elke vordering, uit welke hoofde dan ook, terzake bedrijfsschade en/of andere indirecte schade als gevolg van gebruik of misbruik van geleverde producten is uitgesloten. ANFO stelt nadrukkelijk dat het gebruik van producten is voorbehouden aan daarvoor getraind en/of opgeleid personeel, en dat het gebruik dient te verlopen in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant.

g) ANFO is niet aansprakelijk voor kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 9″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 9 – Overmacht, opschorting, ontbinding

a) Onder overmacht wordt verstaan elke van vrije wil onafhankelijke omstandigheid – ook indien deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was – die de naleving van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transport moeilijkheden of het door onze leveranciers niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens ANFO.

b) In geval van overmacht heeft ANFO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. In deze gevallen is ANFO op geen enkele manier tot schadevergoeding verplicht.

c) Mocht ANFO voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van de Afnemer, dan heeft ANFO het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, tenzij op het verlangen van en tot het genoegen van ANFO zekerheid is gegeven voor een integrale betaling van het uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag door de Afnemer.

d) Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, zoals maar niet beperkt tot als gevolg van een faillissement of surseance van betaling, heeft ANFO het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de rechten van ANFO op schadevergoeding.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” admin_label=”Paragraaf 10″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Lid 10 – Toepasselijk recht en geschillen

a) Op de overeenkomsten tussen ANFO en de Afnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b) Alle geschillen die naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen mochten rijzen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij het een vordering betreft, die uit hoofde van het gevorderde bedrag behoort tot de competentie van de kantonrechter.

c) In afwijking van het bovenstaande kan ANFO echter iedere vordering aanhangig maken bij de naar de gewone regelen des rechts competente rechter.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]